Neden eğitim

Hepimiz değişimin hayalini kurarız… Çocuklarımıza geleceğin umudunu anlamayı öğretmek için el ele

Okul açtığımızda suç işlenmesine mani oluyoruz..

Sınırsız Eğitim / Midad olarak bizler eğitime büyük önem veriyoruz toplumlarda en etkili olan ve hayatımızı ve çocuklarımızın hayatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu için Eğitim olmadan değerimiz olmaz, algılarımız ve zihinlerimiz gelişmez, yeteneklerimiz artmaz.

VeBireye liderlik etmenin tek yolu bu Hedeflerine ulaşmak ve bireyi yaratıcılık ve yenilik yeteneğine sahip kılmak. Sadece bireye fayda sağlamaz. Aksine, etkisi tüm topluma uzanır. Eğitim, uygar ilerlemenin ana temelidir. Gelişmiş ve geri toplumlar arasındaki tek fark, eğitim yüzdesidir Ardından ekonomik ve sosyal ilerleme ve her alanda gelişme gelir.
Bu nedenle eğitim, yeryüzünde yaşayan her toplumun temel dayanağı olmuştur ve hala da öyledir.