Gaziantep eyaletindeki Sanabel Al-İlm merkezlerinde akademik seviyelerinde kayda değer ilerleme kaydeden yüksek kararlı öğrencilerimizi onurlandırmanın bir parçası,

Sanabel Al-Alam merkezlerinin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bulbulzadeh Vakfı iş birliğiyle, Gaziantep’te Suriyeli Cemaat ve Sınır Tanımayan Eğitim Vakfı / Midad himayesinde açılması dikkat çekicidir.

Merkezlere, yaşları yedi ile on dört arasında değişen Suriyeli öğrenciler kabul edilmektedir.

Öğrencilere şu alanlarda ders verilir:

Arap dili – Kuran-ı Kerim – Türk dili – matematik – beceri ve değerler.